Valsts kultūrkapitāla fonda projekts

Deju skola šogad piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda projektā mērķprogrammā “ MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA”.


Šobrīd tiek īstenots VKKF projekts “Akrobātikas aprīkojuma iegāde Agra Daņiļeviča deju skolas mācību priekšmeta „Dejas akrobātika” nodrošināšanai”.