Dagmāra Bārbale

Dagmāra ir latviešu skatuviskās dejas pasniedzēja. “Dzirnās” strādā no 2010.gada galvenokārt ar latviešu tautas dejas nodarbībām. Veido skatuviskās dejas horeogrāfijas gan bērniem, gan jauniešiem un gatavo deju skolas audzēkņus sekmīgai dalībai skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 2018.gada vispārējos dziesmu un deju svētkos pirmo reizi bijusi virsvadītāja. 2019.gada 28.aprīlī saņēmusi gada balvu kā “Skatuviskās dejas horeogrāfs” par deju lieluzvedumu “Vēstījums Rakstos”.

IZGLĪTĪBA:

2019.gada oktobris profesionālās pilnveides kursi “Dejas anatomija”,

2019.gada augusts profesionālās pilnveides kursi “Radošā vasara”,

2019.gada janvāris     pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība”,

2019.gada janvāris     pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas programma “Kā veicināt sadarabību ar vecākiem un ģimeni?”,

2015.- iegūts maģistra grāds “Strātēģiskā un Sabiedrisko attiecību vadībā” (RSU).

2013.-iegūts bakalaura grāds “Tiesības un Diplomātija” (RJA).

2012. – iegūta Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmas veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā” apguvi

2011. – iegūts Rēzeknes augstskolas sertifikāts par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika” apguvi

2010.- pabeigta Smiltenes ģimnāzija

DARBA PIEREDZE:

2016.-… Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansambļa “Vektors” mākslinieciskā vadītāja

2015.-… Smiltenes Kultūras centra jauniešu deju kolektīva “Dadži” vadītāja 

2010.- … Pedagogs „Dzirnās”

2008.-2010. Tautas Deju Ansambļa „Ieviņa” vadītāja asistente

2005.-2010. Tautas Deju Kolektīva „Dadzīši” vadītāja asistente