Akrobātika

Dejas akrobātika bērniem palīdz attīstīt visas muskuļu grupas un disciplinē. Tā nostiprina fizisko ķermeni, veiklību, lokanību, spēku un kustību koordināciju, kā arī stiprina izturību.

Nodarbībās apgūstam iemaņas strādāt pa pāriem, uzticēšanos un atbildību pret citiem grupas biedriem.

Akrobātikā apgūtais tiek izmantots horeogrāfiju veidošanā un apgūšanā, jo tas piešķir kustībai citu raksturu, spēku un dimensiju. 

Nodarbības vada:

Agnese Zagorska
Līga Kavace