Nodarbības mazajiem

Grupu apzīmējumi mazajiem:

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8

Nodarbībās liekam pamatus elementārām lietām: sekojam skolotāja/as norādījumiem, līdzināmies, klausāmies, darbojamies kopā ar citiem bērniem, sitam ritmu, stiepjam pēdiņas, lokamies un daudzas citas lietas, kas ieliek pamatus tālākai dejotāja karjerai.

Nodarbības notiek bez vecāku līdzdalības. Mazais dejotājs mācās būt patstāvīgs un nodarboties grupā kopā ar pedagogu.
 

Vecāki tikmēr atpūšas – brauc uz t/c Riga Plaza, sēž krēslos vai pastaigājas pa apkārtni.

Pedagogi: Līga Kavace, Ieva Ozoliņa, Agnese Zagorska, Diāna Rutks Arī Rutkis, Ieva Vilkauša