Cenas

Mācību mēneša maksa 2022./2023. gada sezonā

GRUPA MĀCĪBU MAKSA MĒNESĪ REKVIZĪTI APMAKSAS VEIKŠANAI
M1 M2 M3 M4
M5 M6 M7 M8 M9
80 EUR*Nosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
1A SAG., 1B SAG.
83 EUR*Nosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
2A SAG., 2B SAG., 2C SAG.
88 EUR*
3A SAG.110 EUR*
1.A kl., 2.A kl., 2.B kl., 2.C kl., 3.A kl., 3.B kl., 5.A kl., 5.B kl., 6.AB kl., 6.C kl., ABS110 EUR*
DZIRNU SENČI50 EUR no pāra
* Obligātā dziedāšanas nodarbība ir iekļauta mācību maksā
* Ja “DZIRNĀS” dejo divi bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 20% atlaide.
* Ja “DZIRNĀS” dejo trīs vai vairāk bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 30% atlaide.

Sociālās darbības ietvaros samazinām mācību maksu par 70%:

- Personām ar invaliditāti
- Maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
- Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
- Audžuģimenēm

SVARĪGI - “DZIRNU” mācību sezona sākas no 5.septembra.