Cenas

Mācību mēneša maksa 2020./2021. gada sezonā

GRUPA MAKSA MĒNESĪMAKSA ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA LAIKĀGRUPAMAKSA JŪNIJĀ ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA LAIKĀ**
REKVIZĪTI APMAKSAS VEIKŠANAI
M1 M2 M3 M4
M5 M6 M7
69 EUR*59 EUR*M1 M4 M5 M6 37 EURNosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
1A SAG.
72 EUR*61 EUR*M2 M3 M744 EURNosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
2A SAG.
2B SAG.
77 EUR*66 EUR*
1A SAG.38 EUR
3A SAG. 3B SAG., 3C SAG99 EUR*84 EUR*2A SAG.
2B SAG.
49 EUR
38 EUR
1.A kl., 1.B kl., 3.A kl., 3.B kl., 4.A kl., 4.B kl., 4.C kl., 5.kl., 6.A kl., 6.B kl., Ex 6.kl., Ex ABS99 EUR*84 EUR*3A SAG.
3B SAG.
3C SAG.
63 EUR
63 EUR
56 EUR
DZIRNU SENČI50 EUR no pāra1.A kl., 1.B kl., 3.B kl., 4.A kl., 4.B kl., 4.C kl., 6.A kl., ABS63 EUR
3.A kl.
6.B kl.
69 EUR
67 EUR
**Jūnija mācību maksa aprēķināta proporcionāli nodarbību skaitam. Nodarbības notiek līdz 19.jūnijam.*Obligātā dziedāšanas nodarbība ir Iekļauta mācību maksā
* Ja “DZIRNĀS” dejo divi bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 20% atlaide.
* Ja “DZIRNĀS” dejo trīs vai vairāk bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 30% atlaide.

Sociālās darbības ietvaros samazinām mācību maksu par 70%:

- Personām ar invaliditāti
- Maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
- Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
- Audžuģimenēm

SVARĪGI - “DZIRNU” mācību sezona sākas no 2.septembra.