Cenas

Mācību mēneša maksa 2021./2022. gada sezonā

GRUPA MAKSA MĒNESĪ (SĀKOT AR JANVĀRI)MĀCĪBU MAKSA JŪNIJĀREKVIZĪTI APMAKSAS VEIKŠANAI
M1 M2 M3 M4
M5 M6
69 EUR*34EUR*Nosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
1A SAG., 1B SAG., 1C SAG.
72 EUR*36EUR*Nosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
2A SAG.

77 EUR*38EUR*
3A SAG., 3B SAG.99 EUR*49EUR*
1.A kl., 1.B kl., 1.C kl., 2.A kl., 2.B kl., 4.A kl., 4.B kl., 5.A kl., 5.B kl., 5.C kl., ABS1, ABS2, DZIRNAS99 EUR*49EUR*
DZIRNU SENČI50 EUR no pāra
* Obligātā dziedāšanas nodarbība ir iekļauta mācību maksā
* Ja “DZIRNĀS” dejo divi bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 20% atlaide.
* Ja “DZIRNĀS” dejo trīs vai vairāk bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 30% atlaide.

Sociālās darbības ietvaros samazinām mācību maksu par 70%:

- Personām ar invaliditāti
- Maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
- Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
- Audžuģimenēm

SVARĪGI - “DZIRNU” mācību sezona sākas no 2.septembra.