Singita Daņiļeviča

Singita ir “Dzirnu” direktore jeb kā mēs paši sakām – “Dzirnu mamma”. Viņa zina atbildes uz gandrīz visiem jautājumiem un palīdzēs gandrīz visās situācijās.

IZGLĪTĪBA:                                                                                   

2002.gads – Liepājas pedagoģijas augstskola, Vidusskolas pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras specialitāte, Pielīdzināts/Piešķirts Filoloģijas Maģistra grāds;

1989.-1994.gads – Liepājas pedagoģijas augstskola, Vidusskolas pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras specialitāte, Filoloģijas Bakalaura grāds

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:

“Izglītības iestādes darbības kvalitātes novērtēšana, aktualitātes bērnu drošības un tiesību aizsardzības jautājumos”, Apliecība;

“Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika”, Apliecība;

“Konflikti un to risināšanas iespējas pedagoga darbā”, Apliecība;

“Darba aizsardzība un drošība”, Pilnveides izglītības programma, Apliecība;

“Pedagoga profesionālā tīkla veidošana un kreativitātes attīstīšana kultūrizglītībā”, Apliecība;

“Cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadības sistēma”, Apliecība

“Kā veicināt sadarbību ar vecākiem un ģimeni”, Apliecība

“Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana”, Apliecība

“Rezultatīva pārmaiņu vadība”, Apliecība

DARBA PIEREDZE:

2011. – Agra Daņiļeviča deju skola, direktore

2003. – 2011. Deju studijas Dzirnas, vadītāja

1994. – 1999. Krimuldas vidusskola, latviešu valodas un literatūras pedagogs

1997. – 1999. Krimuldas mākslas un mūzikas skola, Dejas nodaļas pedagogs.