Skolotāja Igeta Ozoliņa uzsāk jaunu psihodrāmas grupu – “Es gribu! Es daru! Es varu!”

Cienījamie vecāki!

Krīzes situācijā stiprinām sevi, lai dotu veselīgu atbalstu saviem bērniem. Skolotāja Igeta Ozoliņa uzsāk jaunu psihodrāmas grupu – “Es gribu! Es daru! Es varu!”

Psihodrāmas grupā drošā, atbalstošā vidē strādāsim ar savām dzīves lomām, apskatīsim situācijas, kurās jūtamies iestrēguši vai kuras traucē doties tālāk, apzināsimies savas jūtas un emocijas tajā, atjaunosim resursus, trenēsim spontanitāti un radošumu, nostiprinot robežas un sakārtojot prioritātes savās izvēlēs.

Grupu vada: psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste, CP psihodrāmā, mag.paed. Igeta Ozoliņa.

Grupas darba ilgums: no 2020.gada novembra līdz 2021.gada maijam.

Sesijas ilgums: 2, 5- 3 stundas. Plānotais darba laiks: ik otrā svētdiena no pulksten 11.00.
Grupas darbības vieta: deju skola “Dzirnas” Lāčplēša ielā 106. Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā sesija notiek Zoom platformā tiešsaistē.

Maksa par sesiju: 30 eiro.

Pieteikšanās līdz 31.oktobrim, rakstot uz e pastu: igeta.g@inbox.lv vai igeta@tridrade.lv