Sirsnīgi sveicieni!

Sirsnīgi sveicam skolotāju Baibu Tunci – Lībeku ar meitiņas Esteres piedzimšanu!

Lai pietiek spēka, sirds siltuma un mīļuma, mazo meitiņu audzinot!

-Sveic visa lielā Dzirnu saime