Lielā vecāku sapulce

Trešdien 2.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē aicinām klašu un sagatavošanas grupu vecākus uz deju skolas sapulci.

Sapulces tēmas:

  • Mācību gada darba un mācību plāns;
  • Iepriekšējā mācību gada atskaite;
  • Treniņtērpa prasības;
  • Dalība deju svētkos (tautas deju un mūsdienu deju programmās);
  • Deju skolas iekšējās kārtības noteikumi;
  • Vecāku padomes apstiprināšana;
  • Citi jautājumi.