DRAUGIEM BŪT!

Šī gada 4.jūnijā Dzirnu 6AB klase bija ciemos pie mūsu jaunajiem draugiem BDK “Drellīši” Dobelē uz kārtīgu sadancošanos un iztrakošanos!

Liels paldies Drellīšiem un viņu superīgajai vadītājai Diānai Gavarei par viesmīlīgo uzņemšanu, skaisto koncertu un ballīti!

Draugiem būt!