Cenas

Mācību mēneša maksa 2019./2020. gada sezonā

GRUPAMAKSA MĒNESĪREKVIZĪTI APMAKSAS VEIKŠANAI
M1 M2 M3 M4
M5 M6 M7 M8
69 EUR *Nosaukums: SIA DEJU STUDIJA DZIRNAS
Konta Nr.: LV11HABA0551035565742
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40103635063
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, grupa, vārds, uzvārds, mēnesis
1A SAG.
1B SAG.
1C SAG
72 EUR *Nosaukums: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds,
personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA
2A SAG.
2B SAG.
2C SAG.
3A SAG.
77 EUR *
3B SAG.,
1.A KL.
2A KL. 2.B KL.
3.A KL. 3.B KL. 3.C KL.
4.KL.
99 EUR *
5.A KL. 5.B KL.
6.KL. ABS.
99 EUR *
DZIRNU SENČI50 EUR no pārasazināties
*Obligātā dziedāšanas nodarbība ir Iekļauta mācību maksā
* Ja “DZIRNĀS” dejo divi bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 20% atlaide.
* Ja “DZIRNĀS” dejo trīs vai vairāk bērni, tad ar otro mēnesi pienākas 10 % atlaide, bet ar otro mācību gadu pienākas 30% atlaide.

SVARĪGI - “DZIRNU” mācību mēnesis ir no 11. datuma līdz nākamā mēneša 10.datumam (sezona sākas un beidzas ar 11.mēneša datumu).