Diāna Rutks arī Rutkis

Diāna “Dzirnās” strādā kopš 2018.gada kā fitnesa, fiziskā spēka un tautas deju pasniedzēja. Kopš 2004.gada pati ir bijusi “Dzirnu” dejotāja – apguvusi laikmetīgo deju, klasiku, džeza deju, improvizāciju, Hip hop, tautas deju un piedalījos daudzos “Dzirnu” deju uzvedumos un iestudējumos.

IZGLĪTĪBA:

2018.-…Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Profesionālā maģistra studiju programma, kvalifikācija – rekreācijas speciālists;

2013. – 2018.  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Profesionālā bakalaura studiju programma, kvalifikācijas – vecākais treneris fitnesā, vadītājs sporta jomā;

2011. – 2013.  Rīgas Stradiņu Universitāte, Profesionālā bakalaura studiju programma, programma „Psiholoģija”;

2004. – 2012.  A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, profesionālās ievirzes programma;

2004. – 2011.  Rīgas Valsts 3.Ģimnāzija;

1999. – 2004.  Rīgas 77. Vidusskola.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:

2019.gada janvāris – pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība”,

2019.gada janvāris – pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas programma “Kā veicināt sadarabību ar vecākiem un ģimeni?”,

2018.gada novembris pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas programma “Bērnu tiesību aizsardzība”;

2018. gada jūnijs – Dalība LSPA 70. Studentu zinātniskajā konferencē;

2017.gada novembris Pamatkurss “Medicīniskā teipošana”;

2017. gada janvāris – Apmācības kursi “Fitnesa masāža”;

2004. – 2013.gads – Deju skola „Dzirnas”;

2010.gada aprīlis – Lietišķās etiķetes kursi, diploms;

1999. – 2004. – TDA „Skriteļi”.

DARBA PIEREDZE:

2018.-… TDA “Vektors”, repetitore

2018.-… pašlaik – A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, deju skolotāja

2018.-… pašlaik – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, viesasistente

2017. jūlijs – augusts – Biedrība “Dubulttreniņš”, treneris

2017. aprīlis – jūlijs – SIA “Studija sievietēm”, treneris