Diāna Rutks arī Rutkis

Diāna “Dzirnās” strādā kopš 2018.gada kā fitnesa, fiziskā spēka un tautas deju pasniedzēja. Kopš 2004.gada pati ir bijusi “Dzirnu” dejotāja – apguvusi laikmetīgo deju, klasiku, džeza deju, improvizāciju, Hip hop, tautas deju un piedalījos daudzos “Dzirnu” deju uzvedumos un iestudējumos.

IZGLĪTĪBA:

2018.-…Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Profesionālā maģistra studiju programma, kvalifikācija – rekreācijas speciālists

2013. – 2018.gads –  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Profesionālā bakalaura studiju programma, kvalifikācijas – vecākais treneris fitnesā, vadītājs sporta jomā

2011. – 2013.gads – Rīgas Stradiņu Universitāte, Profesionālā bakalaura studiju programma, programma „Psiholoģija”

2004. – 2012.gads – A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, profesionālās ievirzes programma

2004. – 2011.gads – Rīgas Valsts 3.Ģimnāzija;

1999. – 2004.gads – Rīgas 77. Vidusskola

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:

2019.gada janvāris – pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība”

2019.gada janvāris – pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas programma “Kā veicināt sadarabību ar vecākiem un ģimeni?”

2018.gada novembris pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas programma “Bērnu tiesību aizsardzība”

2018. gada jūnijs – Dalība LSPA 70. Studentu zinātniskajā konferencē

2017.gada novembris Pamatkurss “Medicīniskā teipošana”

2017. gada janvāris – Apmācības kursi “Fitnesa masāža”

2004. – 2013.gads – Deju skola „Dzirnas”

2010.gada aprīlis – Lietišķās etiķetes kursi, diploms

1999. – 2004. – TDA „Skriteļi”

DARBA PIEREDZE:

2018.-… TDA “Vektors”, repetitore

2018.-… pašlaik – A. Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, deju skolotāja

2018.-… pašlaik – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, viesasistente

2017. jūlijs – augusts – Biedrība “Dubulttreniņš”, treneris

2017. aprīlis – jūlijs – SIA “Studija sievietēm”, treneris