Agnese Zagorska

Agnese ir mazo bērnu un akrobātikas pasniedzēja.

IZGLĪTĪBA:

2019.gadā iegūts Profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācijā (klīniskā psiholoģijā)

2018.gadā – sertificēts BEA (Bērnu emocionālās audzināšanas) speciālists, iegūtas tiesības vadīt vecāku apmācības programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”

2017.gadā – “Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā” – pedagogu profesionālās kompetences pilveides kursu programma

2016.gadā iegūts Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

2012.-2015.gads – Pineapple Dance Studios UK – komerciālā džeza deja, laikmetīgā deja, barre.

DARBA PIEREDZE:

2017.-2019.gads – Eiropas Sociālā fonda projekts – “PuMPuRS” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, lai mazinātu bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2017.gads (februāris-marts) – “Rīgas 49.vidusskola” – skolu psihologu prakse

2016.gads (septembris-decembris) – “Rīgas 49.vidusskola” – sākumskolas vecuma bērnu adaptācijas grupas izveido un vadīšanas prakse

2016.gads – deju pasniedzēja Studijā “Dance”

2010.-2011.gads – deju pasniedzēja “That dance” studio